Utbildningsevent – ta din MBA!

Vill företaget bli mer konkurrenskraftigt och ge sin personal möjlighet till vidareutbildning? Eller vill du själv satsa på din karriär? Många tror att utbildning endast är en process, men utbildning kan bestå av flera spännande events på vägen mot examen. De flesta som studerar efter gymnasiet kan delta i många roliga events, trots allt hårt arbete man måste lägga ner. För många är studietiden en av de bästa perioderna i livet, och för de som startar sina studier långt senare kan det bli ett spännande och tufft event som dessutom är inspirerande inför framtiden.

Förstklassigt masterprogram

Hur väljer du en utbildning som både fungerar planeringsmässigt och gör dig konkurrenskraftig och efterfrågad? Mgruppens Executive MBA är en sådan utbildning. Det bästa med denna utbildning är det flexibla upplägget. Utbildningen är dessutom baserad på forskning och tillämpad, praktisk nytta. En viktig del i utbildningen är det nätverk den ger, oavsett vilket av programmen du väljer lämnar du utbildningen med ett stort nätverk av kontakter. Nätverket är ett av de allra viktigaste verktygen i din vidareutveckling.

Ger studenten konkurrenskraft

Mgruppens Executive MBA har tre programval som har utvecklats baserat på forskning och hur behovet ser ut. Det är ett kraftfullt program och du kan själv bestämma i vilken ordning du vill genomföra delprogrammen, eller välja att prioritera ett i taget om du är mer intresserad av vissa områden. Upplägget är också marknadsbaserat vilket innebär att studenten blir en mycket konkurrenskraftig ledare utifrån rådande marknadssituation.

Sök en multiakademisk utbildning

Att en utbildning är autentisk och grundad i studentens och arbetsmarknadens verklighet är helt avgörande för hur man kan använda den – och om man kan använda den. Mgruppens Executive MBA är väl anpassad till arbetsmarknaden och har byggts upp av olika moduler som står med ett ben i verkligheten och där du kan fördjupa dig i verklighetsbaserad kunskap och använda det i din egen vardag. Mgruppens utbildningar är fakultetsoberoende och kan därför vara helt behovsdrivna med en skarp multiakademisk bas. Detta är en stor fördel.

Mgruppens akademiska råd

Att utbildningsprogrammen utvecklas löpande är viktigt. Mgruppen har sin “Academic Board” som är ett akademiskt råd som fungerar som en kvalitetssäkring för programmen. Här uppdateras branschhändelser såväl som branschkunskap, omvärld och det som är betydande för att skapa konkurrenskraftiga individer. Mgruppen har hittat en modell för en förstklassig MBA utbildning där man kan göra en i det närmaste perfekt avvägning mellan forskningsteori, trender och den så viktiga praktiska tillämpningen. Teorier tappar sin kraft om det inte finns en röd tråd till tillämpning i verkligheten. Varje program har en examinator som löpande utför kvalitetssäkring av arbetssätten och resultaten. Detta gör Mgruppen MBA till ett utmärkt val för både den enskilda studenten och det företag som vill satsa på personell konkurrenskraft.