Skapa lyckade event

Ett bra event vänder sig till gästernas alla sinnen. Att ordna ett lyckad event är även en väldigt effektiv marknadsföringsform. För att lyckas med ett event är planering och en väl utarbetad tidplan nyckeln. Det kan vara en bra idé att ta lärdom av andra event som du har ordnat för att kunna göra nästa ännu bättre. För att veta vad du kan göra bättre är en kundundersökning ett bra verktyg att använda.

Använd kundundersökningar för att ordna bättre event

Det är väldigt enkelt att göra professionella kundundersökningar som du kan be eventets gäster att fylla i efteråt. Att använda ett verktyg för kundundersökningar är bra för att inte behöva lägga mer tid än nödvändigt på det. Men du kan få enormt mycket värdefull information genom att göra kundundersökningar. Analysera svaren som du får och förbättra din event efter den konstruktiva kritiken som du har fått. När du använder ett bra verktyg för kundundersökningar kan du även på ett enkelt sätt skriva ut statistik, exportera svaren till Excel, få diagram och mycket mer.

Planering är a och o

När du har gjort ett lyckat event är det stor chans att gästerna förknippar företaget med goda minnen och därigenom kan samarbeten uppstå. Men för att lyckas med ett event är det bra framförhållning, en väldigt strukturerad planering och en bra uppföljning som är grundbulten.

Ha ett tydligt syfte med eventet

Det är viktigt att ha ett syfte med eventet. Syftet kan exempelvis vara att sälja fler produkter, bygga ett starkare varumärke, utöka kontaktnätet eller få fler kunder. Oavsett vad syftet med eventet är bör det finnas ett tydligt syfte för att kunna göra en bra planering. Syftet ligger även till grund för vilka som ska bjudas in till eventet. Event handlar till stor del att förmedla och kommunicera något. För att kommunikationen ska vara tydlig för gästerna måste budskapet vara väl genomarbetat. Var inte heller rädd för att bolla tankar och idéer med andra. Ofta krävs det samarbete för att kunna leverera något bra.

Gå på andra event

Det är även en bra idé att bygga eventet på målgruppen. Exempelvis om du har som syfte att bygga upp och utöka personalstyrkan kan det vara bra att vissa på företagets generositet och även lyfta företagets styrkor. För att bli bättre på att ordna event kan det vara bra att gå på andras event. Då kan du få bra idéer och tips på hur du kan göra. Du kan även se hur du inte ska göra. Ta med dig ett anteckningsblock när du är på andra event för att inte glömma bort något. Ett välplanerat event kommer gästerna ihåg. Gäster har även koll på detaljerna så var noga med allt. Lämna inget åt slumpen. Att maten tog slut är sådant som kan skapa negativa minnen för gästerna.